Исторически речник
анѳѹпатъ  
анѳѹпатъ вж антѵпатъ