Исторически речник
антонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
антонъ, антоньантонаантонѹ, антоновантонъ, антоньантонаантономь, антономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
антонѣантоне----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
антонъ м ЛИ 1. Антоний — християнин, умр. мъченически в Анкира [Мала Азия] по времето на Юлиан Отстъпник [361—363 г.]. Пр. на 7 ноември мⷺца ноⷠ҇ѩ ж҃ стъхъ мⷱкъ антона  родітелю его А 126a 3 2. Антон — име, познато само от надгробен надпис [921 г.] по р(абъ) (б)ж антонъ КН Изч А КН Гр ᾿Αντωνῖνος Нвб Антон Дюв НГер СтИл,РЛФИ Срв Андон диал ДА Антонов ФИ Андонов ФИ СтИл,РЛФИ