Исторически речник
антхрьстъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
антхрьстъ, антхрьстьантхрьстаантхрьстѹ, антхрьстовантхрьстъ, антхрьстьантхрьстаантхрьстомь, антхрьстомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
антхрьстѣантхрьстеантхрьст, антхрьстовеантхрьстъ, антхрьсть, антхрьстовъ, антхрьстовьантхрьстомъ, антхрьстомь, антхрьстовомъ, антхрьстовомьантхрьстꙑ, антхрьстовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
антхрьстꙑ, антхрьстовꙑ, антхрьстъмантхрьстѣхъ, антхрьстѣхь, антхрьстохъ, антхрьстохь, антхрьстовохъ, антхрьстовохьантхрьстаантхрьстѹантхрьстома
антхрьстъ м Антихрист, сатана, дявол вьнде антхръстъ въ градъ. погѹбтъ крьстꙗнꙿ С 221.3—4 Изч С От гр ἀντίχριστος антхръстъ Нвб антихрист ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА антирѝс ’хитър човек’ диал ДА