Исторически речник
антохскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
антохскъ, антохскьантохскаантохскѹантохскъ, антохскьантохскаантохскомь, антохскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
антохсцѣантохскъантохсцантохскъ, антохскьантохскомъ, антохскомьантохскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
антохскꙑантохсцѣхъ, антохсцѣхьантохскаантохскѹантохскомаантохско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
антохскаантохскѹантохскоантохскаантохскомь, антохскомъантохсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
антохскаантохскъ, антохскьантохскомъ, антохскомьантохскꙑантохскꙑантохсцѣхъ, антохсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
антохсцѣантохскѹантохскомаантохскаантохскꙑ, антохскѫантохсцѣ, антохстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
антохскѫ, антохскѹантохскоѭ, антохскоѫ, антохскоѧ, антохскоюантохсцѣ, антохстѣантохскꙑантохскъ, антохскьантохскамъ, антохскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
антохскꙑантохскамантохскахъ, антохскахьантохсцѣ, антохстѣантохскѹантохскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
антохскꙑ, антохскꙑ, антохскоантохскаго, антохскаего, антохскааго, антохскаго, антохского, антохскога, антохскгоантохскѹмѹ, антохскѹемѹ, антохскѹѹмѹ, антохскѹмѹ, антохскоомѹ, антохскомѹ, антохскоѹмѹ, антохскмѹантохскꙑ, антохскꙑ, антохскоантохскаго, антохскаего, антохскааго, антохскаго, антохского, антохскога, антохскгоантохскꙑмь, антохскꙑмь, антохскꙑмъ, антохскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
антохсцѣмь, антохсцѣемь, антохсцѣѣмь, антохсцѣамь, антохсцѣмь, антохсцѣмъ, антохсцѣемъ, антохсцѣѣмъ, антохсцѣамъ, антохсцѣмъ, антохскомь, антохскомъантохскꙑ, антохскꙑ, антохскоантохсцантохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхь, антохсцѣхъ, антохсцѣхьантохскꙑмъ, антохскꙑмъ, антохскꙑмь, антохскꙑмь, антохсцѣмъ, антохсцѣмьантохскꙑѧ, антохскꙑꙗ, антохскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
антохскꙑм, антохскꙑмантохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхьантохскаꙗ, антохскаа, антохскаѣантохскѹю, антохскоюантохскꙑма, антохскꙑмаантохско, антохское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
антохскаго, антохскаего, антохскааго, антохскаго, антохского, антохскога, антохскгоантохскѹмѹ, антохскѹемѹ, антохскѹѹмѹ, антохскѹмѹ, антохскоомѹ, антохскомѹ, антохскоѹмѹ, антохскмѹантохско, антохскоеантохскаго, антохскаего, антохскааго, антохскаго, антохского, антохскога, антохскгоантохскꙑмь, антохскꙑмь, антохскꙑмъ, антохскꙑмъантохсцѣмь, антохсцѣемь, антохсцѣѣмь, антохсцѣамь, антохсцѣмь, антохсцѣмъ, антохсцѣемъ, антохсцѣѣмъ, антохсцѣамъ, антохсцѣмъ, антохскомь, антохскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
антохско, антохскоеантохскаꙗ, антохскаа, антохскаѣ, антохскаѧантохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхь, антохсцѣхъ, антохсцѣхьантохскꙑмъ, антохскꙑмъ, антохскꙑмь, антохскꙑмь, антохсцѣмъ, антохсцѣмьантохскаꙗ, антохскаа, антохскаѣ, антохскаѧантохскꙑм, антохскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
антохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхьантохсцѣантохскѹю, антохскоюантохскꙑма, антохскꙑмаантохскаꙗ, антохскаа, антохскаѣ, антохскаѧантохскꙑѧ, антохскꙑꙗ, антохскѫѭ, антохскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
антохсцѣ, антохстѣ, антохскоантохскѫѭ, антохскѹю, антохскоѭ, антохскоюантохскѫѭ, антохскоѫ, антохскоѧ, антохскоюантохсцѣ, антохстѣантохскꙑѧ, антохскꙑꙗ, антохскꙑеантохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохсцѣхъ, антохстѣхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхь, антохсцѣхь, антохстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
антохскꙑмъ, антохскꙑмъ, антохсцѣмъ, антохстѣмъ, антохскꙑмь, антохскꙑмь, антохсцѣмь, антохстѣмьантохскꙑѧ, антохскꙑꙗ, антохскꙑеантохскꙑм, антохскꙑмантохскꙑхъ, антохскꙑхъ, антохскꙑхь, антохскꙑхьантохсцѣ, антохстѣантохскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
антохскꙑма, антохскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
антохскъ -ꙑ прил от МИ 1. Антиохийски — който се отнася до гр. Антиохия в Сирия вовода трокондъ ... ѹстрьм сꙙ отъ антохскааго велкааго града. вь велкѫѭ тѫ пѹстꙑн҄ѫ прт С 561.1—2 въ междѹмѣрї же томъ. прде нѣкто палатї. отъ цръствѹѭштааго сꙑ града. дꙑ же отъ апамѧ. же по шъств го. отъ велкааго града анꙿтохїскааго. пораженъ дхомъ непрꙗꙁнномъ С 562.8—9 по лѣтѣхъ же прнесенъ бꙑ въ манастꙑръ го. арьнѣ къ калопї старѣшнъствѹѧ. жвꙑ въ антохїстѣмъ велцѣмъ градѣ. ногама болꙙ. въ понꙗвц носмъ С 564.22 марна глава  рѫка антохск(а)ъѧ П4 2. Антиохийски — който се отнася до гр. Низибис [Нисибин] в Месопотамия іѹлꙗнѹ тъгда пршедъшѹ въ антохскꙑ градъ. не бо стъ цѣсаремъ того нарешт. довьлѣтъ бо мѹ беꙁаконнкомъ  прѣстѫпьнкомъ ꙁъват  С 214.1—2 въшъдъ ѹбо въ антохскꙑ градъ. доброьстънꙑѧ гонꙗаше С 214.15 Изч С П4 Гр [τοῦ] ᾿Αντιόχου Нвб антиохийски ВА