Исторически речник
анкѵрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
анкѵрьскъ, анкѵрьскьанкѵрьскаанкѵрьскѹанкѵрьскъ, анкѵрьскьанкѵрьскаанкѵрьскомь, анкѵрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
анкѵрьсцѣанкѵрьскъанкѵрьсцанкѵрьскъ, анкѵрьскьанкѵрьскомъ, анкѵрьскомьанкѵрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
анкѵрьскꙑанкѵрьсцѣхъ, анкѵрьсцѣхьанкѵрьскаанкѵрьскѹанкѵрьскомаанкѵрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
анкѵрьскаанкѵрьскѹанкѵрьскоанкѵрьскаанкѵрьскомь, анкѵрьскомъанкѵрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
анкѵрьскаанкѵрьскъ, анкѵрьскьанкѵрьскомъ, анкѵрьскомьанкѵрьскꙑанкѵрьскꙑанкѵрьсцѣхъ, анкѵрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
анкѵрьсцѣанкѵрьскѹанкѵрьскомаанкѵрьскаанкѵрьскꙑ, анкѵрьскѫанкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
анкѵрьскѫ, анкѵрьскѹанкѵрьскоѭ, анкѵрьскоѫ, анкѵрьскоѧ, анкѵрьскоюанкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣанкѵрьскꙑанкѵрьскъ, анкѵрьскьанкѵрьскамъ, анкѵрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
анкѵрьскꙑанкѵрьскаманкѵрьскахъ, анкѵрьскахьанкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣанкѵрьскѹанкѵрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
анкѵрьскꙑ, анкѵрьскꙑ, анкѵрьскоанкѵрьскаго, анкѵрьскаего, анкѵрьскааго, анкѵрьскаго, анкѵрьского, анкѵрьскога, анкѵрьскгоанкѵрьскѹмѹ, анкѵрьскѹемѹ, анкѵрьскѹѹмѹ, анкѵрьскѹмѹ, анкѵрьскоомѹ, анкѵрьскомѹ, анкѵрьскоѹмѹ, анкѵрьскмѹанкѵрьскꙑ, анкѵрьскꙑ, анкѵрьскоанкѵрьскаго, анкѵрьскаего, анкѵрьскааго, анкѵрьскаго, анкѵрьского, анкѵрьскога, анкѵрьскгоанкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
анкѵрьсцѣмь, анкѵрьсцѣемь, анкѵрьсцѣѣмь, анкѵрьсцѣамь, анкѵрьсцѣмь, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьсцѣемъ, анкѵрьсцѣѣмъ, анкѵрьсцѣамъ, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьскомь, анкѵрьскомъанкѵрьскꙑ, анкѵрьскꙑ, анкѵрьскоанкѵрьсцанкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьсцѣхъ, анкѵрьсцѣхьанкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьсцѣмьанкѵрьскꙑѧ, анкѵрьскꙑꙗ, анкѵрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
анкѵрьскꙑм, анкѵрьскꙑманкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхьанкѵрьскаꙗ, анкѵрьскаа, анкѵрьскаѣанкѵрьскѹю, анкѵрьскоюанкѵрьскꙑма, анкѵрьскꙑмаанкѵрьско, анкѵрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
анкѵрьскаго, анкѵрьскаего, анкѵрьскааго, анкѵрьскаго, анкѵрьского, анкѵрьскога, анкѵрьскгоанкѵрьскѹмѹ, анкѵрьскѹемѹ, анкѵрьскѹѹмѹ, анкѵрьскѹмѹ, анкѵрьскоомѹ, анкѵрьскомѹ, анкѵрьскоѹмѹ, анкѵрьскмѹанкѵрьско, анкѵрьскоеанкѵрьскаго, анкѵрьскаего, анкѵрьскааго, анкѵрьскаго, анкѵрьского, анкѵрьскога, анкѵрьскгоанкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмъанкѵрьсцѣмь, анкѵрьсцѣемь, анкѵрьсцѣѣмь, анкѵрьсцѣамь, анкѵрьсцѣмь, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьсцѣемъ, анкѵрьсцѣѣмъ, анкѵрьсцѣамъ, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьскомь, анкѵрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
анкѵрьско, анкѵрьскоеанкѵрьскаꙗ, анкѵрьскаа, анкѵрьскаѣ, анкѵрьскаѧанкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьсцѣхъ, анкѵрьсцѣхьанкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьсцѣмьанкѵрьскаꙗ, анкѵрьскаа, анкѵрьскаѣ, анкѵрьскаѧанкѵрьскꙑм, анкѵрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхьанкѵрьсцѣанкѵрьскѹю, анкѵрьскоюанкѵрьскꙑма, анкѵрьскꙑмаанкѵрьскаꙗ, анкѵрьскаа, анкѵрьскаѣ, анкѵрьскаѧанкѵрьскꙑѧ, анкѵрьскꙑꙗ, анкѵрьскѫѭ, анкѵрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
анкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣ, анкѵрьскоанкѵрьскѫѭ, анкѵрьскѹю, анкѵрьскоѭ, анкѵрьскоюанкѵрьскѫѭ, анкѵрьскоѫ, анкѵрьскоѧ, анкѵрьскоюанкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣанкѵрьскꙑѧ, анкѵрьскꙑꙗ, анкѵрьскꙑеанкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьсцѣхъ, анкѵрьстѣхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьсцѣхь, анкѵрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьскꙑмъ, анкѵрьсцѣмъ, анкѵрьстѣмъ, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьскꙑмь, анкѵрьсцѣмь, анкѵрьстѣмьанкѵрьскꙑѧ, анкѵрьскꙑꙗ, анкѵрьскꙑеанкѵрьскꙑм, анкѵрьскꙑманкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхъ, анкѵрьскꙑхь, анкѵрьскꙑхьанкѵрьсцѣ, анкѵрьстѣанкѵрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
анкѵрьскꙑма, анкѵрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
анкѵрьскъ -ꙑ прил от МИ Анкирски, от Анкира — град в Мала Азия, основан през VII в. пр. н.е. [дн. Анкара в Турция] мⷺца енѹⷬ҇ ҃в҃ стаго мⷱка клмента еппа анкѵрска А 141 а 24—25 Изч А Гр [τῆς] ’Αγκύρας