Исторически речник
андрѣовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
андрѣовъ, андрѣовьандрѣоваандрѣовѹандрѣовъ, андрѣовьандрѣоваандрѣовомь, андрѣовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
андрѣовѣандрѣовъандрѣовандрѣовъ, андрѣовьандрѣовомъ, андрѣовомьандрѣовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
андрѣовꙑандрѣовѣхъ, андрѣовѣхьандрѣоваандрѣовѹандрѣовомаандрѣово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
андрѣоваандрѣовѹандрѣовоандрѣоваандрѣовомь, андрѣовомъандрѣовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
андрѣоваандрѣовъ, андрѣовьандрѣовомъ, андрѣовомьандрѣоваандрѣовꙑандрѣовѣхъ, андрѣовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
андрѣовѣандрѣовѹандрѣовомаандрѣоваандрѣовꙑ, андрѣовѫандрѣовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
андрѣовѫ, андрѣовѹандрѣовоѭ, андрѣовоѫ, андрѣовоѧ, андрѣовоюандрѣовѣандрѣовꙑандрѣовъ, андрѣовьандрѣовамъ, андрѣовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
андрѣовꙑандрѣовамандрѣовахъ, андрѣовахьандрѣовѣандрѣовѹандрѣовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
андрѣовъ прил притеж от ЛИ Андреев, на ап. Андрей прдѫ въ домъ смоновъ  аньдрѣовъ М Мк 1.29 З бѣ же флпъ отъ вѳсадꙑ отъ града аньдрѣева  петрова М Йо 1.45 З А СК Изч М З А СК Гр [τοῦ] ’Ανδρέου аньдрѣевъ ан(ь)дреовъ Нвб андреов остар ОА Андреев ден Андреев ФИ СтИл,РЛФИ Срв Андреевски ФИ Андрейчин ФИ СтИл,РЛФИ