Исторически речник
анг҄  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
анг҄, анг҄, анг҄еанг҄ꙗ, анг҄ѣ, анг҄аанг҄ю, анг҄ѹанг҄, анг҄анг҄ꙗ, анг҄ѣ, анг҄аанг҄емь, анг҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
анг҄, анг҄анг҄ю, анг҄е----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
анг҄ -ꙗ м ЛИ Ангий — един от 40те кападокийски войнихристияни, умр. мъченически [ок. 320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия] по времето на имп. Лициний [308—324 г.]. Пр. на 9 март бѣахѫ же вон кападок҄скꙑѧ странꙑ ... сломъ м҃ ... а се мъ мена. дометꙗнъ ... леѡнт. агг҄. аетї С 69.15 стъ ѯаньтасъ ... ангіꙗсъ ... молⷮ ба ꙁа нꙑ Т Изч С Т Гр ᾿Αγγίας агг҄ ангіꙗсъ