Исторически речник
анг҄ельскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
анг҄ельскъ, анг҄ельскьанг҄ельскаанг҄ельскѹанг҄ельскъ, анг҄ельскьанг҄ельскаанг҄ельскомь, анг҄ельскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
анг҄ельсцѣанг҄ельскъанг҄ельсцанг҄ельскъ, анг҄ельскьанг҄ельскомъ, анг҄ельскомьанг҄ельскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
анг҄ельскꙑанг҄ельсцѣхъ, анг҄ельсцѣхьанг҄ельскаанг҄ельскѹанг҄ельскомаанг҄ельско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
анг҄ельскаанг҄ельскѹанг҄ельскоанг҄ельскаанг҄ельскомь, анг҄ельскомъанг҄ельсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
анг҄ельскаанг҄ельскъ, анг҄ельскьанг҄ельскомъ, анг҄ельскомьанг҄ельскꙑанг҄ельскꙑанг҄ельсцѣхъ, анг҄ельсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
анг҄ельсцѣанг҄ельскѹанг҄ельскомаанг҄ельскаанг҄ельскꙑ, анг҄ельскѫанг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
анг҄ельскѫ, анг҄ельскѹанг҄ельскоѭ, анг҄ельскоѫ, анг҄ельскоѧ, анг҄ельскоюанг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣанг҄ельскꙑанг҄ельскъ, анг҄ельскьанг҄ельскамъ, анг҄ельскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
анг҄ельскꙑанг҄ельскаманг҄ельскахъ, анг҄ельскахьанг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣанг҄ельскѹанг҄ельскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
анг҄ельскꙑ, анг҄ельскꙑ, анг҄ельскоанг҄ельскаго, анг҄ельскаего, анг҄ельскааго, анг҄ельскаго, анг҄ельского, анг҄ельскога, анг҄ельскгоанг҄ельскѹмѹ, анг҄ельскѹемѹ, анг҄ельскѹѹмѹ, анг҄ельскѹмѹ, анг҄ельскоомѹ, анг҄ельскомѹ, анг҄ельскоѹмѹ, анг҄ельскмѹанг҄ельскꙑ, анг҄ельскꙑ, анг҄ельскоанг҄ельскаго, анг҄ельскаего, анг҄ельскааго, анг҄ельскаго, анг҄ельского, анг҄ельскога, анг҄ельскгоанг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
анг҄ельсцѣмь, анг҄ельсцѣемь, анг҄ельсцѣѣмь, анг҄ельсцѣамь, анг҄ельсцѣмь, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельсцѣемъ, анг҄ельсцѣѣмъ, анг҄ельсцѣамъ, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельскомь, анг҄ельскомъанг҄ельскꙑ, анг҄ельскꙑ, анг҄ельскоанг҄ельсцанг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельсцѣхъ, анг҄ельсцѣхьанг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельсцѣмьанг҄ельскꙑѧ, анг҄ельскꙑꙗ, анг҄ельскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
анг҄ельскꙑм, анг҄ельскꙑманг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхьанг҄ельскаꙗ, анг҄ельскаа, анг҄ельскаѣанг҄ельскѹю, анг҄ельскоюанг҄ельскꙑма, анг҄ельскꙑмаанг҄ельско, анг҄ельское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
анг҄ельскаго, анг҄ельскаего, анг҄ельскааго, анг҄ельскаго, анг҄ельского, анг҄ельскога, анг҄ельскгоанг҄ельскѹмѹ, анг҄ельскѹемѹ, анг҄ельскѹѹмѹ, анг҄ельскѹмѹ, анг҄ельскоомѹ, анг҄ельскомѹ, анг҄ельскоѹмѹ, анг҄ельскмѹанг҄ельско, анг҄ельскоеанг҄ельскаго, анг҄ельскаего, анг҄ельскааго, анг҄ельскаго, анг҄ельского, анг҄ельскога, анг҄ельскгоанг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмъанг҄ельсцѣмь, анг҄ельсцѣемь, анг҄ельсцѣѣмь, анг҄ельсцѣамь, анг҄ельсцѣмь, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельсцѣемъ, анг҄ельсцѣѣмъ, анг҄ельсцѣамъ, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельскомь, анг҄ельскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
анг҄ельско, анг҄ельскоеанг҄ельскаꙗ, анг҄ельскаа, анг҄ельскаѣ, анг҄ельскаѧанг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельсцѣхъ, анг҄ельсцѣхьанг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельсцѣмьанг҄ельскаꙗ, анг҄ельскаа, анг҄ельскаѣ, анг҄ельскаѧанг҄ельскꙑм, анг҄ельскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхьанг҄ельсцѣанг҄ельскѹю, анг҄ельскоюанг҄ельскꙑма, анг҄ельскꙑмаанг҄ельскаꙗ, анг҄ельскаа, анг҄ельскаѣ, анг҄ельскаѧанг҄ельскꙑѧ, анг҄ельскꙑꙗ, анг҄ельскѫѭ, анг҄ельскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
анг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣ, анг҄ельскоанг҄ельскѫѭ, анг҄ельскѹю, анг҄ельскоѭ, анг҄ельскоюанг҄ельскѫѭ, анг҄ельскоѫ, анг҄ельскоѧ, анг҄ельскоюанг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣанг҄ельскꙑѧ, анг҄ельскꙑꙗ, анг҄ельскꙑеанг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельсцѣхъ, анг҄ельстѣхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельсцѣхь, анг҄ельстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельскꙑмъ, анг҄ельсцѣмъ, анг҄ельстѣмъ, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельскꙑмь, анг҄ельсцѣмь, анг҄ельстѣмьанг҄ельскꙑѧ, анг҄ельскꙑꙗ, анг҄ельскꙑеанг҄ельскꙑм, анг҄ельскꙑманг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхъ, анг҄ельскꙑхь, анг҄ельскꙑхьанг҄ельсцѣ, анг҄ельстѣанг҄ельскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
анг҄ельскꙑма, анг҄ельскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
анг҄ельскъ - ꙑ прил 1. Ангелски, който се отнася до ангел аћлъскꙑѩ слꙑ тебе слѹжѧтъ. архћлъсц лц. тебѣ кланѣѭтъ сѧ СЕ 4a 14 ст водѫ сѭ ... сътвор ѭ нестьлѣнью стоьнкъ ... аћлъскꙑѩ крѣпост ꙇсплъненѫ СЕ 5a 8—9 велікꙑ же сѫтъ. ꙇ анћлъскꙑѩ сілꙑ. невідімꙑмі добротамі. вѣньаемꙑ К 9b 37—38 мльаню же многѹ бꙑвъшѹ. агг҄ельскъ гласъ слꙑшанъ бꙑстъ. поѭштемъ  славословꙙштемъ ба С 110.23—24 отьцъ же сава. въ обꙑа сꙑ богоꙗвьнꙗ же  агг҄ельска вдѣнꙗ. не ѹбоꙗ сꙙ С 287.25 славьнъ цѣсарь.  пргвожденъ бꙑстъ на дрѣвѣ. славмꙑ херовмомъ  серафмомъ.  вьсѣм слам агг҄ельскам покланꙗнь премьѧ С 482.1 Нто же бѡ нѡ тако ꙗкоже стое жтїе  жꙁн свѣтлость, агглⷭкѡмѹ ретѧⷮ сѧ жтіѹ Петк. 75r.22. 2. Възвишен, чист, свят [за начин на живот] гі ... раба твоего сего ... съподоб  жт достоно. аћлскѹмѹ жтью. ꙇ съхран  отъ непрѣꙁннъ сѣте. ощаѩ емѹ дшѭ  тѣло СЕ 81a 23—24 въ то же врѣмꙙ бѣ. нѣкꙿто мѫжь въ пѹстꙑн҄ на въстоцѣ. агг҄ельсⷦмⷪъ жтмъ жвꙑ на ꙁем менемь сак҄ С 191.3 въ ꙁем же апамстѣ моностꙑрь (!) бѣаше. вь н҄емже бѣ мѫжъ нѣкꙑ агг҄ельско жт мꙑ С 557.21 анг҄ельскꙑ обраꙁъ, анг҄ельскаꙗ одежда ἀγγελικὸν σχῆμα Монашество въпрошене. любш л съподобт сѧ аћлъскѹмѹ обраꙁѹ. ꙇ прѧстт сѧ вь лкъ мьншъскъ СЕ 86b 22—23 се хъ сьде стотъ. блюд сѧ. ѣко нкътоже тебе нѫдтъ прт на сь обраꙁъ. блюд сѧ тꙑ самъ. своеѭ л волеѭ хощеш стꙑ аћлскꙑ обраꙁъ прѩт СЕ 96а 12—13 братръ нашъ сь мⷬ҇ѧ. ѡблатъ сѧ вь рꙁѫ правьдѣ.  радост  веселью. въ аћлскꙑ обраꙁъ. въ мѧ оца  сна  стааго дха СЕ 96b 24—97a 1  по сеⷨ҇ въпрашаⷮ҇е пⷫ҇о премъшааго обраꙁъ ... прѩтъ л аћлъскѫѭ одеждѭ.  глⷮ҇е премꙑ прѩсъ СЕ 101а 9 анг҄ельскаго обраꙁа ἀγγελοειδής Ангелоподобен; ангелски дꙿнесъ тѧ ꙁбъра. ꙇ раꙁлѫ тѧ гь отъ мрънааго жтѣ. ѣко на лц емѹ въ прѣстоѣне. мьншьскааго на. въ вонъство аћлскааго обраꙁа.  жте въ вꙑсотѫ. нбснааго црства. томѹ слѹжт. вꙑшьнѣа мѫдроват. вꙑшънхъ прост. наше бо жте на нбсехъ естъ СЕ 90b 8—9 анг҄ельскꙑ владꙑка ὁ τῶν ἀγγέλων Δεσπότης Повелителят [господарят] на ангелите — образно название на Бога въ рабї обраꙁъ сꙙ облѣе ангельскꙑ владꙑка С 480.9 снде ангельскꙑ владꙑка въ їѡрданьскꙑѧ водꙑ С 496.13 анг҄ельскꙑ народъ ὁ δῆμος τῶν ἄγγελων Ангелите не сьде же тъьіѭ. нъ  въ нъ дьнь ѹꙁьрте . сь неꙁглагол҄емѫѫ славоѭ оноѭ.  народомъ агг҄ельскмⷪъ грꙙдѫшта. аште въсхоштете ловѣколюбв бꙑт С 446.25—26 СЕ К С Гр ἀγγελικός τῶν ἀγγέλων [τοῦ] ἀγγέλου ἄγγελος τῶν ὅλων агг҄ельскъ аћлъскъ аћлскъ Нвб ангелски ОА ВА НТ НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА ангелский остар НГер