Исторически речник
анаксархъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
анаксархъ, анаксархьанаксархаанаксархѹ, анаксархованаксархъ, анаксархьанаксархаанаксархомь, анаксархомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
анаксарсѣанаксарше----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
анаксархъ м ЛИ Анаксарх — гръцки философ [IV в. пр. н. е.] от школата на Демокрит, съвременник и приятел на Александър Македонски то л сократъ  арстдъ.  анаѯархъ.  про велаахѫ сꙙ. мже  флософѭ  правꙿдѫ.  тръпѣн любьꙗхѫ С 138.14 Изч С Гр ’Ανάξαρχος анаѯархъ