Исторически речник
анагностьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
анагностьство, анагностъство, анагностствоанагностьства, анагностъства, анагностстваанагностьствѹ, анагностъствѹ, анагностствѹанагностьствомь, анагностъствомь, анагностствомь, анагностьствомъ, анагностъствомъ, анагностствомъанагностьствѣ, анагностъствѣ, анагностствѣанагностьства, анагностъства, анагностства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
анагностьствъ, анагностъствъ, анагностествъ, анагностьствь, анагностствь, анагностьстъвь, анагностстъвь, анагностьстьвь, анагностстьвьанагнострьствомъ, анагностъствомъ, анагностствомъ, анагностьствомь, анагностъствомь, анагностствомьанагностьствꙑ, анагностъствꙑ, анагностствꙑанагностьствѣхъ, анагностъствѣхъ, анагностствѣхъ, анагностьствѣхь, анагностъствѣхь, анагностствѣхьанагностьствѣ, анагностъствѣ, анагностствѣанагностьствѹ, анагностъствѹ, анагностствѹ
NnDu
анагностьствома, анагностъствома, анагностствома
анагностьство ср Чин, служебна степен на църковен четец и певец мѫенкъ глагола. шесть на десꙙте лѣтъ сътворхъ въ анагностьствѣ. потаѧ кн҄гꙑ божѧ С 227.12 Изч С Гр ἡ τῶν ἀναγνωστῶν τάξις Нвб Срв анагност църк НГер МлБТР ЕтМл РРОДД ДА анагносѝя ’анагноство’ ж РРОДД Анагности м ЛИ Анагностов ФИ СтИл,РЛФИ