Исторически речник
аморꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
аморꙗ, аморааморѩ, аморѧ, аморѫ, амореамор, амораморѭ, аморѫ, аморѧ, аморюамореѭ, амореѫ, амореѧамор, амор
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
амор-----
NfOuNfGuNfDu
---
аморꙗ ж МИ Амория [Амориум] — град и епископия във Фригия на юг от Песинонт въста ꙁълодѣ на крьстꙗнꙑ.  вꙿсꙙ воѧ своѧ ѹстровъ. на дрѹго лѣто на вьꙁлюбьнꙑ градъ къ аморї прде поплѣнт го хотꙙ С 56.15 Изч С Гр ’Αμώριον