Исторически речник
амдъскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
амдъскъ, амдъскьамдъскаамдъскѹамдъскъ, амдъскьамдъскаамдъскомь, амдъскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
амдъсцѣамдъскъамдъсцамдъскъ, амдъскьамдъскомъ, амдъскомьамдъскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
амдъскꙑамдъсцѣхъ, амдъсцѣхьамдъскаамдъскѹамдъскомаамдъско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
амдъскаамдъскѹамдъскоамдъскаамдъскомь, амдъскомъамдъсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
амдъскаамдъскъ, амдъскьамдъскомъ, амдъскомьамдъскꙑамдъскꙑамдъсцѣхъ, амдъсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
амдъсцѣамдъскѹамдъскомаамдъскаамдъскꙑ, амдъскѫамдъсцѣ, амдъстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
амдъскѫ, амдъскѹамдъскоѭ, амдъскоѫ, амдъскоѧ, амдъскоюамдъсцѣ, амдъстѣамдъскꙑамдъскъ, амдъскьамдъскамъ, амдъскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
амдъскꙑамдъскамамдъскахъ, амдъскахьамдъсцѣ, амдъстѣамдъскѹамдъскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
амдъскꙑ, амдъскꙑ, амдъскоамдъскаго, амдъскаего, амдъскааго, амдъскаго, амдъского, амдъскога, амдъскгоамдъскѹмѹ, амдъскѹемѹ, амдъскѹѹмѹ, амдъскѹмѹ, амдъскоомѹ, амдъскомѹ, амдъскоѹмѹ, амдъскмѹамдъскꙑ, амдъскꙑ, амдъскоамдъскаго, амдъскаего, амдъскааго, амдъскаго, амдъского, амдъскога, амдъскгоамдъскꙑмь, амдъскꙑмь, амдъскꙑмъ, амдъскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
амдъсцѣмь, амдъсцѣемь, амдъсцѣѣмь, амдъсцѣамь, амдъсцѣмь, амдъсцѣмъ, амдъсцѣемъ, амдъсцѣѣмъ, амдъсцѣамъ, амдъсцѣмъ, амдъскомь, амдъскомъамдъскꙑ, амдъскꙑ, амдъскоамдъсцамдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхь, амдъсцѣхъ, амдъсцѣхьамдъскꙑмъ, амдъскꙑмъ, амдъскꙑмь, амдъскꙑмь, амдъсцѣмъ, амдъсцѣмьамдъскꙑѧ, амдъскꙑꙗ, амдъскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
амдъскꙑм, амдъскꙑмамдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхьамдъскаꙗ, амдъскаа, амдъскаѣамдъскѹю, амдъскоюамдъскꙑма, амдъскꙑмаамдъско, амдъское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
амдъскаго, амдъскаего, амдъскааго, амдъскаго, амдъского, амдъскога, амдъскгоамдъскѹмѹ, амдъскѹемѹ, амдъскѹѹмѹ, амдъскѹмѹ, амдъскоомѹ, амдъскомѹ, амдъскоѹмѹ, амдъскмѹамдъско, амдъскоеамдъскаго, амдъскаего, амдъскааго, амдъскаго, амдъского, амдъскога, амдъскгоамдъскꙑмь, амдъскꙑмь, амдъскꙑмъ, амдъскꙑмъамдъсцѣмь, амдъсцѣемь, амдъсцѣѣмь, амдъсцѣамь, амдъсцѣмь, амдъсцѣмъ, амдъсцѣемъ, амдъсцѣѣмъ, амдъсцѣамъ, амдъсцѣмъ, амдъскомь, амдъскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
амдъско, амдъскоеамдъскаꙗ, амдъскаа, амдъскаѣ, амдъскаѧамдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхь, амдъсцѣхъ, амдъсцѣхьамдъскꙑмъ, амдъскꙑмъ, амдъскꙑмь, амдъскꙑмь, амдъсцѣмъ, амдъсцѣмьамдъскаꙗ, амдъскаа, амдъскаѣ, амдъскаѧамдъскꙑм, амдъскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
амдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхьамдъсцѣамдъскѹю, амдъскоюамдъскꙑма, амдъскꙑмаамдъскаꙗ, амдъскаа, амдъскаѣ, амдъскаѧамдъскꙑѧ, амдъскꙑꙗ, амдъскѫѭ, амдъскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
амдъсцѣ, амдъстѣ, амдъскоамдъскѫѭ, амдъскѹю, амдъскоѭ, амдъскоюамдъскѫѭ, амдъскоѫ, амдъскоѧ, амдъскоюамдъсцѣ, амдъстѣамдъскꙑѧ, амдъскꙑꙗ, амдъскꙑеамдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъсцѣхъ, амдъстѣхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхь, амдъсцѣхь, амдъстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
амдъскꙑмъ, амдъскꙑмъ, амдъсцѣмъ, амдъстѣмъ, амдъскꙑмь, амдъскꙑмь, амдъсцѣмь, амдъстѣмьамдъскꙑѧ, амдъскꙑꙗ, амдъскꙑеамдъскꙑм, амдъскꙑмамдъскꙑхъ, амдъскꙑхъ, амдъскꙑхь, амдъскꙑхьамдъсцѣ, амдъстѣамдъскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
амдъскꙑма, амдъскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
амдъскъ -ꙑ прил МИ Амидски, който се отнася до Амида — град в Месопотамия до изворите на р. Тигър [дн. Диарбекир в Турция] аламѹндарь сскъ. цѣсаръскꙑ санъ вьꙁьмъ. де на аравѭ  на палестнъ ...  несьвѣдам помл҄ꙙ плѣннкꙑ.  много бе ꙁакона творꙙ. по амдъстѣѣмь плѣн҄енї С 292.1 Изч С Гр [τῆς] ᾿Αμίδης