Исторически речник
амвонъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
амвонъ, амвоньамвонаамвонѹ, амвоновамвонъ, амвоньамвонаамвономь, амвономъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
амвонѣамвонеамвон, амвоновеамвонъ, амвонь, амвоновъ, амвоновьамвономъ, амвономь, амвоновомъ, амвоновомьамвонꙑ, амвоновꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
амвонꙑ, амвоновꙑ, амвонъмамвонѣхъ, амвонѣхь, амвонохъ, амвонохь, амвоновохъ, амвоновохьамвонаамвонѹамвонома
амвонъ м Издигната площадка в църквата пред Царските врата, откъдето се четат Евангелието и поучителни слова и се пеят църковни песнопения. Амвон ї по кѡнънѣ тръстаго. въходѧтъ пѣвъц. на амбонъ  глѧтъ. тр кратꙑ. пѣⷩ҇е се Е 30б 13  поѫтъ ѧ по тр кратꙑ.  въсходтъ патрархъ на амбонъ Е 30б 18—19 Бл͠женꙑ же патрїархь макарїе въꙁьшъⷣ на амвѡнь, ꙗвлна того въсѣмь покаꙁа Конст. 434r.3. Изч Е От гр ἄμβων амбонъ Нвб амвон църк ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР РБЕ амбон църк остар ОА