Исторически речник
амбакѹмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
амбакѹмъ, амбакѹмьамбакѹмаамбакѹмѹ, амбакѹмовамбакѹмъ, амбакѹмьамбакѹмаамбакѹмомь, амбакѹмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
амбакѹмѣамбакѹме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
амбакѹмъ м ЛИ Авакум — осмият от 12–те малки пророци в Стария Завет. Пр. на 2 декември пльтьское твое пршестве хеⷭ҇. ꙁьвѣща пророкь амьбакомь ТФ А 19  тѹ напрасно на вѣтрѣ бꙑвъ божьствънꙑмъ прсѣштенмъ. акꙑ пророкъ ꙗкоже мьн҄ѫ амбакѹмъ. обрѣте сꙙ въ сво пештерѣ С 289.23 како може агг҄елъ амбакѹма сьвест на ровъ льв.  пакꙑ вьꙁвест С 502.3 Изч ТФ С Гр ᾿Αββακούμ ᾿Αμβακούμ От евр ̣Hăbaqqūq<hābaq ’прегръщам’ амьбакомь Нвб Срв Авакум СтИл,РЛФИ