Исторически речник
амасꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
амасꙗ, амасаамасѩ, амасѧ, амасѫ, амасеамас, амасамасѭ, амасѫ, амасѧ, амасюамасеѭ, амасеѫ, амасеѧамас, амас
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
амас-----
NfOuNfGuNfDu
---
амасꙗ ж МИ Амасия — град, митрополитски център в Понт, Мала Азия [дн. във вилаета Сивас в Турция на брега на река ИшилИрмак] агрпъ ... повелѣ првест ї  нꙑ темньнкꙑ. къ градѹ команьскѹ.  тѹ мъ сѫдт. хотѣше бо скоро отт отъ амасѧ С 17.14 Изч С Гр ᾿Αμάσεια