Исторически речник
альбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
альбьнъ, альбьньальбьнаальбьнѹальбьнъ, альбьньальбьнаальбьномь, альбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
альбьнѣальбьне, альбьнꙑальбьнальбьнъ, альбьньальбьномъ, альбьномьальбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
альбьнꙑальбьнѣхъ, альбьнѣхьальбьнаальбьнѹальбьномаальбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
альбьнаальбьнѹальбьноальбьнаальбьномь, альбьномъальбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
альбьнаальбьнъ, альбьньальбьномъ, альбьномьальбьнаальбьнꙑальбьнѣхъ, альбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
альбьнѣальбьнѹальбьномаальбьнаальбьнꙑ, альбьнѫальбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
альбьнѫ, альбьнѹальбьноѭ, альбьноѫ, альбьноѧ, альбьноюальбьнѣальбьнꙑальбьнъ, альбьньальбьнамъ, альбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
альбьнꙑальбьнамальбьнахъ, альбьнахьальбьнѣальбьнѹальбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
альбьнꙑ, альбьнꙑ, альбьноальбьнаго, альбьнаего, альбьнааго, альбьнаго, альбьного, альбьнога, альбьнгоальбьнѹмѹ, альбьнѹемѹ, альбьнѹѹмѹ, альбьнѹмѹ, альбьноомѹ, альбьномѹ, альбьноѹмѹ, альбьнмѹальбьнꙑ, альбьнꙑ, альбьноальбьнаго, альбьнаего, альбьнааго, альбьнаго, альбьного, альбьнога, альбьнгоальбьнꙑмь, альбьнꙑмь, альбьнꙑмъ, альбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
альбьнѣмь, альбьнѣемь, альбьнѣѣмь, альбьнѣамь, альбьнѣмь, альбьнѣмъ, альбьнѣемъ, альбьнѣѣмъ, альбьнѣамъ, альбьнѣмъ, альбьномь, альбьномъальбьнꙑ, альбьнꙑ, альбьноальбьнальбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхь, альбьнѣхъ, альбьнѣхьальбьнꙑмъ, альбьнꙑмъ, альбьнꙑмь, альбьнꙑмь, альбьнѣмъ, альбьнѣмьальбьнꙑѧ, альбьнꙑꙗ, альбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
альбьнꙑм, альбьнꙑмальбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхьальбьнаꙗ, альбьнаа, альбьнаѣальбьнѹю, альбьноюальбьнꙑма, альбьнꙑмаальбьно, альбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
альбьнаго, альбьнаего, альбьнааго, альбьнаго, альбьного, альбьнога, альбьнгоальбьнѹмѹ, альбьнѹемѹ, альбьнѹѹмѹ, альбьнѹмѹ, альбьноомѹ, альбьномѹ, альбьноѹмѹ, альбьнмѹальбьно, альбьноеальбьнаго, альбьннаего, альбьнааго, альбьнаго, альбьного, альбьнога, альбьнгоальбьнꙑмь, альбьнꙑмь, альбьнꙑмъ, альбьнꙑмъальбьнѣмь, альбьнѣемь, альбьнѣѣмь, альбьнѣамь, альбьнѣмь, альбьнѣмъ, альбьнѣемъ, альбьнѣѣмъ, альбьнѣамъ, альбьнѣмъ, альбьномь, альбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
альбьно, альбьноеальбьнаꙗ, альбьнаа, альбьнаѣ, альбьнаѧальбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхь, альбьнѣхъ, альбьнѣхьальбьнꙑмъ, альбьнꙑмъ, альбьнꙑмь, альбьнꙑмь, альбьнѣмъ, альбьнѣмьальбьнаꙗ, альбьнаа, альбьнаѣ, альбьнаѧальбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
альбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхьальбьнѣальбьнѹю, альбьноюальбьнꙑма, альбьнꙑмаальбьнаꙗ, альбьнаа, альбьнаѣ, альбьнаѧальбьнꙑѧ, альбьнꙑꙗ, альбьнѫѭ, альбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
альбьнѣ, альбьноальбьнѫѭ, альбьнѹю, альбьноѭ, альбьноюальбьнѫѭ, альбьноѫ, альбьноѧ, альбьноюальбьнѣальбьнꙑѧ, альбьнꙑꙗ, альбьнꙑеальбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнѣхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхь, альбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
альбьнꙑмъ, альбьнꙑмъ, альбьнѣмъ, альбьнꙑмь, альбьнꙑмь, альбьнѣмьальбьнꙑѧ, альбьнꙑꙗ, альбьнꙑеальбьнꙑм, альбьнꙑмальбьнꙑхъ, альбьнꙑхъ, альбьнꙑхь, альбьнꙑхьальбьнѣальбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
альбьнꙑма, альбьнꙑмаальбьнѣ, альбьнѣшальбьнѣшаальбьнѣшѹ, альбьнѣшюальбьнѣальбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
альбьнѣшемь, альбьнѣшемъальбьнѣшальбьнѣальбьнѣше, альбьнѣшальбьнѣшь, альбьнѣшъальбьнѣшемъ, альбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
альбьнѣшѧальбьнѣшальбьнѣшхъ, альбьнѣшхьальбьнѣшаальбьнѣшѹ, альбьнѣшюальбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
альбьнѣе, альбьнѣ, альбьнѣшеальбьнѣшаальбьнѣшѹ, альбьнѣшюальбьнѣе, альбьнѣ, альбьнѣшеальбьнѣшаальбьнѣшемь, альбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
альбьнѣшальбьнѣе, альбьнѣальбьнѣша, альбьнѣшальбьнѣшь, альбьнѣшъальбьнѣшемъ, альбьнѣшемьальбьнѣша, альбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
альбьнѣшальбьнѣшхъ, альбьнѣшхьальбьнѣшальбьнѣшѹ, альбьнѣшюальбьнѣшемаальбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
альбьнѣшѧ, альбьнѣшѫ, альбьнѣшеальбьнѣшальбьнѣшѫ, альбьнѣшѧ, альбьнѣшѹальбьнѣшеѭ, альбьнѣшеѫ, альбьнѣшеѧ, альбьнѣшеюальбьнѣшальбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
альбьнѣшѧ, альбьнѣшѫ, альбьнѣшеальбьнѣшь, альбьнѣшъальбьнѣшамъ, альбьнѣшамьальбьнѣшѧ, альбьнѣше, альбьнѣшѫальбьнѣшамальбьнѣшахъ, альбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
альбьнѣшальбьнѣшѹ, альбьнѣшюальбьнѣшамаальбьнѣ, альбьнѣшальбьнѣшаго, альбьнѣшаего, альбьнѣшааго, альбьнѣшагоальбьнѣшѹмѹ, альбьнѣшѹемѹ, альбьнѣшѹѹмѹ, альбьнѣшѹмѹ, альбьнѣшюмѹ, альбьнѣшюемѹ, альбьнѣшюѹмѹ, альбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
альбьнѣальбьнѣшаго, альбьнѣшаего, альбьнѣшааго, альбьнѣшагоальбьнѣшмь, альбьнѣшмь, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмъальбьнѣшмь, альбьнѣшмь, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмъальбьнѣальбьнѣше, альбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
альбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхь, альбьнѣшхьальбьнѣшмъ, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмьальбьнѣшѧѧ, альбьнѣшее, альбьнѣшѫѫальбьнѣшм, альбьнѣшмальбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхьальбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
альбьнѣшѹю, альбьнѣшююальбьнѣшма, альбьнѣшмаальбьнѣе, альбьнѣ, альбьнѣшее, альбьнѣшеальбьнѣшаго, альбьнѣшаего, альбьнѣшааго, альбьнѣшагоальбьнѣшѹмѹ, альбьнѣшѹемѹ, альбьнѣшѹѹмѹ, альбьнѣшѹмѹ, альбьнѣшюмѹ, альбьнѣшюемѹ, альбьнѣшюѹмѹ, альбьнѣшюмѹальбьнѣе, альбьнѣ, альбьнѣшее, альбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
альбьнѣшаго, альбьнѣшаего, альбьнѣшааго, альбьнѣшагоальбьнѣшмь, альбьнѣшмь, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмъальбьнѣшмь, альбьнѣшмь, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмъальбьнѣе, альбьнѣ, альбьнѣшее, альбьнѣшеальбьнѣшаꙗ, альбьнѣшаѣ, альбьнѣшаѧальбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхь, альбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
альбьнѣшмъ, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмьальбьнѣшаꙗ, альбьнѣшаѣ, альбьнѣшаѧальбьнѣшм, альбьнѣшмальбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхьальбьнѣшальбьнѣшѹю, альбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
альбьнѣшма, альбьнѣшмаальбьнѣшꙗ, альбьнѣшѣ, альбьнѣшаꙗальбьнѣшѧѧ, альбьнѣшѧѩ, альбьнѣшѫѫ, альбьнѣшаѧ, альбьнѣшее, альбьнѣшеѥальбьнѣшальбьнѣшѫѫ, альбьнѣшѫѭ, альбьнѣшѧѧ, альбьнѣшѧѩ, альбьнѣшююальбьнѣшѫѫ, альбьнѣшѫѭ, альбьнѣшѧѧ, альбьнѣшѧѩ, альбьнѣшюю, альбьнѣшеѭ, альбьнѣшеѫ, альбьнѣшеѧ, альбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
альбьнѣшальбьнѣшꙗ, альбьнѣшѣальбьнѣшѧѧ, альбьнѣшѧѩ, альбьнѣшѫѫ, альбьнѣшаѧ, альбьнѣшее, альбьнѣшеѥальбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхь, альбьнѣшхьальбьнѣшмъ, альбьнѣшмъ, альбьнѣшмь, альбьнѣшмьальбьнѣшѧѧ, альбьнѣшѧѩ, альбьнѣшѫѫ, альбьнѣшаѧ, альбьнѣшее, альбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
альбьнѣшм, альбьнѣшмальбьнѣшхъ, альбьнѣшхъ, альбьнѣшхь, альбьнѣшхьальбьнѣшальбьнѣшѹю, альбьнѣшююальбьнѣшма, альбьнѣшма
альбьнъ -ꙑ прил Който е свързан с пост, с постене на вьсѣко врѣмꙙ добро  съпасно покаан. дръжꙙштмъ сꙙ го. вь сѧ же пае альбънꙑѧ дьн. на ѹспѣхъ бꙑваатъ вьсѣмъ ловѣкомь С 390.6 коньа сꙙ ѹбо намъ альбънꙑ трѹдъ С 427.27  раꙁдрѹшатъ сꙙ ноштъ мноꙁѣмъ.  не раꙁдрѹшаатъ сꙙ альбънꙑ трѹдъ С 431.7 Изч С Гр τῆς νηστείας