Исторически речник
александрꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
александрꙗ, александраалександрѩ, александрѧ, александрѫ, александреалександр, александралександрѭ, александрѫ, александрѧ, александрюалександреѭ, александреѫ, александреѧалександр, александр
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
александр-----
NfOuNfGuNfDu
---
александрꙗ ж МИ Александрия — град на брега на Средиземно море при делтата на река Нил, основан от Александър Велики през 332—331 г. пр. н.е., главен град на Египет мⷺца енⷬ҇о ... ѕ҃ ꙇ҃ стоую оцю наⷲ҇ю аѳаⷩ҇сѣ  кѵрла архппа александрѩ А 141а 20 стрстъ стꙑхъ мⷱ҇нкъ. дѡдѡра.  дѡдѹма.  стꙑѧ мѫⷱ҇нцѧ (...)дорꙑ. александрѧ Е 29б 7 наꙙ ... въсѫдѹ въ алеѯанꙿдр хѹльнꙑ ѹстꙑ ꙁност С 188.2 тѹ аб арю отъ алеѯандрѧ. въ костантн҄ь градъ прт скоро повелѣ С 188.22  арїе въ алеѯандрї на Х͠а въꙁбѣс се Конст. 429r.37. А Е С Гр ᾿Αλεξάνδρεια алеѯандрꙗ Нвб Александрия ж МИ