Исторически речник
адьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адьскъ, адьскьадьскаадьскѹадьскъ, адьскьадьскаадьскомь, адьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адьсцѣадьскъадьсцадьскъ, адьскьадьскомъ, адьскомьадьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адьскꙑадьсцѣхъ, адьсцѣхьадьскаадьскѹадьскомаадьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адьскаадьскѹадьскоадьскаадьскомь, адьскомъадьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адьскаадьскъ, адьскьадьскомъ, адьскомьадьскꙑадьскꙑадьсцѣхъ, адьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адьсцѣадьскѹадьскомаадьскаадьскꙑ, адьскѫадьсцѣ, адьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адьскѫ, адьскѹадьскоѭ, адьскоѫ, адьскоѧ, адьскоюадьсцѣ, адьстѣадьскꙑадьскъ, адьскьадьскамъ, адьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адьскꙑадьскамадьскахъ, адьскахьадьсцѣ, адьстѣадьскѹадьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
адьскꙑ, адьскꙑ, адьскоадьскаго, адьскаего, адьскааго, адьскаго, адьского, адьскога, адьскгоадьскѹмѹ, адьскѹемѹ, адьскѹѹмѹ, адьскѹмѹ, адьскоомѹ, адьскомѹ, адьскоѹмѹ, адьскмѹадьскꙑ, адьскꙑ, адьскоадьскаго, адьскаего, адьскааго, адьскаго, адьского, адьскога, адьскгоадьскꙑмь, адьскꙑмь, адьскꙑмъ, адьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
адьсцѣмь, адьсцѣемь, адьсцѣѣмь, адьсцѣамь, адьсцѣмь, адьсцѣмъ, адьсцѣемъ, адьсцѣѣмъ, адьсцѣамъ, адьсцѣмъ, адьскомь, адьскомъадьскꙑ, адьскꙑ, адьскоадьсцадьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхь, адьсцѣхъ, адьсцѣхьадьскꙑмъ, адьскꙑмъ, адьскꙑмь, адьскꙑмь, адьсцѣмъ, адьсцѣмьадьскꙑѧ, адьскꙑꙗ, адьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
адьскꙑм, адьскꙑмадьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхьадьскаꙗ, адьскаа, адьскаѣадьскѹю, адьскоюадьскꙑма, адьскꙑмаадьско, адьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
адьскаго, адьскаего, адьскааго, адьскаго, адьского, адьскога, адьскгоадьскѹмѹ, адьскѹемѹ, адьскѹѹмѹ, адьскѹмѹ, адьскоомѹ, адьскомѹ, адьскоѹмѹ, адьскмѹадьско, адьскоеадьскаго, адьскаего, адьскааго, адьскаго, адьского, адьскога, адьскгоадьскꙑмь, адьскꙑмь, адьскꙑмъ, адьскꙑмъадьсцѣмь, адьсцѣемь, адьсцѣѣмь, адьсцѣамь, адьсцѣмь, адьсцѣмъ, адьсцѣемъ, адьсцѣѣмъ, адьсцѣамъ, адьсцѣмъ, адьскомь, адьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
адьско, адьскоеадьскаꙗ, адьскаа, адьскаѣ, адьскаѧадьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхь, адьсцѣхъ, адьсцѣхьадьскꙑмъ, адьскꙑмъ, адьскꙑмь, адьскꙑмь, адьсцѣмъ, адьсцѣмьадьскаꙗ, адьскаа, адьскаѣ, адьскаѧадьскꙑм, адьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
адьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхьадьсцѣадьскѹю, адьскоюадьскꙑма, адьскꙑмаадьскаꙗ, адьскаа, адьскаѣ, адьскаѧадьскꙑѧ, адьскꙑꙗ, адьскѫѭ, адьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
адьсцѣ, адьстѣ, адьскоадьскѫѭ, адьскѹю, адьскоѭ, адьскоюадьскѫѭ, адьскоѫ, адьскоѧ, адьскоюадьсцѣ, адьстѣадьскꙑѧ, адьскꙑꙗ, адьскꙑеадьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьсцѣхъ, адьстѣхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхь, адьсцѣхь, адьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
адьскꙑмъ, адьскꙑмъ, адьсцѣмъ, адьстѣмъ, адьскꙑмь, адьскꙑмь, адьсцѣмь, адьстѣмьадьскꙑѧ, адьскꙑꙗ, адьскꙑеадьскꙑм, адьскꙑмадьскꙑхъ, адьскꙑхъ, адьскꙑхь, адьскꙑхьадьсцѣ, адьстѣадьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
адьскꙑма, адьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адьскъ -ꙑ прил Адски, пъклен, свързан с ада  тꙑ бсръ адъскꙑ мже сꙙ красꙙтъ. ꙁьлѣ ѹмножаш С 335.15 тѹ ремꙗ ꙗко въ ꙗмѣ тньнѣ въ адьстѣамь гробѣ.  съмрьтьнѣѣмꙿ стьлѣн. тѹ въ рѣвѣ адьстѣѣмъ лежтъ їѡна С 461.1, 2 такожде же  въ адъское оно двъноо хсово пршъств. же въ прѣсподꙿн҄хъ. вънеꙁаапѫ бꙑстъ съвꙑше. блстаню мракъ С 464.29 Изч С Гр τοῦ ᾳ῞δου ἐν ᾳ῞δου πτυχή адъскъ Нвб адски ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР БТР АР адский остар НГер