Исторически речник
адъдвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адъдвъ, адъдвьадъдваадъдвѹадъдвь, адъдвъадъдваадъдвомь, адъдвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адъдвѣадъдве, адъдвъадъдвадъдвъ, адъдвьадъдвомъ, адъдвомьадъдвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адъдвꙑадъдвѣхъ, адъдвѣхьадъдваадъдвѹадъдвомаадъдво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адъдваадъдвѹадъдвоадъдваадъдвомь, адъдвомъадъдвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адъдваадъдвъ, адъдвьадъдвомъ, адъдвомьадъдваадъдвꙑадъдвѣхъ, адъдвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адъдвѣадъдвѹадъдвомаадъдваадъдвꙑ, адъдвѫадъдвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адъдвѫ, адъдвѹадъдвоѭ, адъдвоѫ, адъдвоѧ, адъдвоюадъдвѣадъдвꙑадъдвъ, адъдвьадъдвамъ, адъдвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адъдвꙑадъдвамадъдвахъ, адъдвахьадъдвѣадъдвѹадъдвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
адъдвꙑ, адъдвꙑ, адъдвоадъдваго, адъдваего, адъдвааго, адъдваго, адъдвого, адъдвога, адъдвгоадъдвѹмѹ, адъдвѹемѹ, адъдвѹѹмѹ, адъдвѹмѹ, адъдвоомѹ, адъдвомѹ, адъдвоѹмѹ, адъдвмѹадъдвꙑ, адъдвꙑ, адъдвоадъдваго, адъдваего, адъдвааго, адъдваго, адъдвого, адъдвога, адъдвгоадъдвꙑмь, адъдвꙑмь, адъдвꙑмъ, адъдвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
адъдвѣмь, адъдвѣемь, адъдвѣѣмь, адъдвѣамь, адъдвѣмь, адъдвѣмъ, адъдвѣемъ, адъдвѣѣмъ, адъдвѣамъ, адъдвѣмъ, адъдвомь, адъдвомъадъдвꙑ, адъдвꙑ, адъдвоадъдвадъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхь, адъдвѣхъ, адъдвѣхьадъдвꙑмъ, адъдвꙑмъ, адъдвꙑмь, адъдвꙑмь, адъдвѣмъ, адъдвѣмьадъдвꙑѧ, адъдвꙑꙗ, адъдвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
адъдвꙑм, адъдвꙑмадъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхьадъдваꙗ, адъдваа, адъдваѣадъдвѹю, адъдвоюадъдвꙑма, адъдвꙑмаадъдво, адъдвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
адъдваго, адъдваего, адъдвааго, адъдваго, адъдвого, адъдвога, адъдвгоадъдвѹмѹ, адъдвѹемѹ, адъдвѹѹмѹ, адъдвѹмѹ, адъдвоомѹ, адъдвомѹ, адъдвоѹмѹ, адъдвмѹадъдво, адъдвоеадъдваго, адъдваего, адъдвааго, адъдваго, адъдвого, адъдвога, адъдвгоадъдвꙑмь, адъдвꙑмь, адъдвꙑмъ, адъдвꙑмъадъдвѣмь, адъдвѣемь, адъдвѣѣмь, адъдвѣамь, адъдвѣмь, адъдвѣмъ, адъдвѣемъ, адъдвѣѣмъ, адъдвѣамъ, адъдвѣмъ, адъдвомь, адъдвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
адъдво, адъдвоеадъдваꙗ, адъдваа, адъдваѣ, адъдваѧадъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхь, адъдвѣхъ, адъдвѣхьадъдвꙑмъ, адъдвꙑмъ, адъдвꙑмь, адъдвꙑмь, адъдвѣмъ, адъдвѣмьадъдваꙗ, адъдваа, адъдваѣ, адъдваѧадъдвꙑм, адъдвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
адъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхьадъдвѣадъдвѹю, адъдвоюадъдвꙑма, адъдвꙑмаадъдваꙗ, адъдваа, адъдваѣ, адъдваѧадъдвꙑѧ, адъдвꙑꙗ, адъдвѫѭ, адъдвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
адъдвѣ, адъдвоадъдвѫѭ, адъдвѹю, адъдвоѭ, адъдвоюадъдвѫѭ, адъдвоѫ, адъдвоѧ, адъдвоюадъдвѣадъдвꙑѧ, адъдвꙑꙗ, адъдвꙑеадъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвѣхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхь, адъдвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
адъдвꙑмъ, адъдвꙑмъ, адъдвѣмъ, адъдвꙑмь, адъдвꙑмь, адъдвѣмьадъдвꙑѧ, адъдвꙑꙗ, адъдвꙑеадъдвꙑм, адъдвꙑмадъдвꙑхъ, адъдвꙑхъ, адъдвꙑхь, адъдвꙑхьадъдвѣадъдвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
адъдвꙑма, адъдвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адъдвъ прил притеж от ЛИ Адиев, на Адий — един от прадедите на Христос съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелхевъ. адъдевъ. касамовъ М Лк 3.28 Изч М З Гр τοῦ ᾿Αδδί аддъдевъ