Исторически речник
адовьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адовьскъ, адовьскьадовьскаадовьскѹадовьскъ, адовьскьадовьскаадовьскомь, адовьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адовьсцѣадовьскъадовьсцадовьскъ, адовьскьадовьскомъ, адовьскомьадовьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адовьскꙑадовьсцѣхъ, адовьсцѣхьадовьскаадовьскѹадовьскомаадовьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адовьскаадовьскѹадовьскоадовьскаадовьскомь, адовьскомъадовьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адовьскаадовьскъ, адовьскьадовьскомъ, адовьскомьадовьскꙑадовьскꙑадовьсцѣхъ, адовьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адовьсцѣадовьскѹадовьскомаадовьскаадовьскꙑ, адовьскѫадовьсцѣ, адовьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адовьскѫ, адовьскѹадовьскоѭ, адовьскоѫ, адовьскоѧ, адовьскоюадовьсцѣ, адовьстѣадовьскꙑадовьскъ, адовьскьадовьскамъ, адовьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адовьскꙑадовьскамадовьскахъ, адовьскахьадовьсцѣ, адовьстѣадовьскѹадовьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
адовьскꙑ, адовьскꙑ, адовьскоадовьскаго, адовьскаего, адовьскааго, адовьскаго, адовьского, адовьскога, адовьскгоадовьскѹмѹ, адовьскѹемѹ, адовьскѹѹмѹ, адовьскѹмѹ, адовьскоомѹ, адовьскомѹ, адовьскоѹмѹ, адовьскмѹадовьскꙑ, адовьскꙑ, адовьскоадовьскаго, адовьскаего, адовьскааго, адовьскаго, адовьского, адовьскога, адовьскгоадовьскꙑмь, адовьскꙑмь, адовьскꙑмъ, адовьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
адовьсцѣмь, адовьсцѣемь, адовьсцѣѣмь, адовьсцѣамь, адовьсцѣмь, адовьсцѣмъ, адовьсцѣемъ, адовьсцѣѣмъ, адовьсцѣамъ, адовьсцѣмъ, адовьскомь, адовьскомъадовьскꙑ, адовьскꙑ, адовьскоадовьсцадовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхь, адовьсцѣхъ, адовьсцѣхьадовьскꙑмъ, адовьскꙑмъ, адовьскꙑмь, адовьскꙑмь, адовьсцѣмъ, адовьсцѣмьадовьскꙑѧ, адовьскꙑꙗ, адовьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
адовьскꙑм, адовьскꙑмадовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхьадовьскаꙗ, адовьскаа, адовьскаѣадовьскѹю, адовьскоюадовьскꙑма, адовьскꙑмаадовьско, адовьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
адовьскаго, адовьскаего, адовьскааго, адовьскаго, адовьского, адовьскога, адовьскгоадовьскѹмѹ, адовьскѹемѹ, адовьскѹѹмѹ, адовьскѹмѹ, адовьскоомѹ, адовьскомѹ, адовьскоѹмѹ, адовьскмѹадовьско, адовьскоеадовьскаго, адовьскаего, адовьскааго, адовьскаго, адовьского, адовьскога, адовьскгоадовьскꙑмь, адовьскꙑмь, адовьскꙑмъ, адовьскꙑмъадовьсцѣмь, адовьсцѣемь, адовьсцѣѣмь, адовьсцѣамь, адовьсцѣмь, адовьсцѣмъ, адовьсцѣемъ, адовьсцѣѣмъ, адовьсцѣамъ, адовьсцѣмъ, адовьскомь, адовьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
адовьско, адовьскоеадовьскаꙗ, адовьскаа, адовьскаѣ, адовьскаѧадовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхь, адовьсцѣхъ, адовьсцѣхьадовьскꙑмъ, адовьскꙑмъ, адовьскꙑмь, адовьскꙑмь, адовьсцѣмъ, адовьсцѣмьадовьскаꙗ, адовьскаа, адовьскаѣ, адовьскаѧадовьскꙑм, адовьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
адовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхьадовьсцѣадовьскѹю, адовьскоюадовьскꙑма, адовьскꙑмаадовьскаꙗ, адовьскаа, адовьскаѣ, адовьскаѧадовьскꙑѧ, адовьскꙑꙗ, адовьскѫѭ, адовьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
адовьсцѣ, адовьстѣ, адовьскоадовьскѫѭ, адовьскѹю, адовьскоѭ, адовьскоюадовьскѫѭ, адовьскоѫ, адовьскоѧ, адовьскоюадовьсцѣ, адовьстѣадовьскꙑѧ, адовьскꙑꙗ, адовьскꙑеадовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьсцѣхъ, адовьстѣхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхь, адовьсцѣхь, адовьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
адовьскꙑмъ, адовьскꙑмъ, адовьсцѣмъ, адовьстѣмъ, адовьскꙑмь, адовьскꙑмь, адовьсцѣмь, адовьстѣмьадовьскꙑѧ, адовьскꙑꙗ, адовьскꙑеадовьскꙑм, адовьскꙑмадовьскꙑхъ, адовьскꙑхъ, адовьскꙑхь, адовьскꙑхьадовьсцѣ, адовьстѣадовьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
адовьскꙑма, адовьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адовьскъ -ꙑ прил На ада, адски, пъклен въера ꙁа ѹхо ѹдаренъ бꙑвааше. дьнесь блсцанмь бжіемь адовъское жілште бьеть К 13а 25 Срв. С449.26—27 како въ врата врътъпѹ въходтъ. не отвръꙁъ вратъ небесъскꙑхъ. нъ врата раю отвръꙁъ. а вратъ дѣвествънꙑхъ не отвръꙁꙿ. нъ врата адовъскаꙗ съкрѹшвъ С 459.12 Изч К С От гр τοῦ ᾳ῞δου