Исторически речник
адовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адовъ, адовьадоваадовѹадовъ, адовьадоваадовомь, адовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адовѣадовъадовадовъ, адовьадовомъ, адовомьадовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адовꙑадовѣхъ, адовѣхьадоваадовѹадовомаадово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адоваадовѹадовоадоваадовомь, адовомъадовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адоваадовъ, адовьадовомъ, адовомьадоваадовꙑадовѣхъ, адовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адовѣадовѹадовомаадоваадовꙑ, адовѫадовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адовѫ, адовѹадовоѭ, адовоѫ, адовоѧ, адовоюадовѣадовꙑадовъ, адовьадовамъ, адовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адовꙑадовамадовахъ, адовахьадовѣадовѹадовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адовъ прил притеж На ада, адски, пъклен на семь камене съꙁждѫ црквъ моѭ ꙇ врата адова не ѹдолѣѭтъ е М Мт 16.18 З А бъ ꙁбавітъ дшѫ моѭ ꙁ рѫкꙑ адовꙑ СП 48.16 Срв. СП88.49 ѡбѩсѩ мѩ болѣꙁні съмрътьнꙑѩ. бѣдꙑ адовꙑ обрѣтѫ мѩ СП 114.3 хе бже нашъ. раꙁвръгꙑ ѫꙁꙑ съмрътънꙑѩ. нераꙁдрѣшаемꙑѩ. ꙇ верѣѩ адовꙑ ... послѹша насъ молѧщхъ сѧ тебѣ СЕ 63а 24 бъ пріходтъ. врата адова отвръꙁаѭтъ сѧ К 13а 3 дьньсь раꙁор сꙙ дꙗволово протвьство. дьньсь ѫꙁꙑ сьмрьтьнꙑѧ раꙁдрѣшенꙑ бꙑшꙙ. адоваꙗ побѣда ꙁꙿеꙁе С 487.3 тѹ данлъ въ прѣсподн҄мъ гробѣ адовѣ С 460.30 намꙿ бесъмрьтїе дарова. раꙁⷣрѹшвꙿ бо адѡва црⷭтвїа  врата мѣднаа  верѣе желѣꙁнꙑе сломвь Нед. 608r.36. М З А СП СЕ К С От гр τοῦ ᾳ῞δου, ᾳ῞δης Превежда и гр. [τοῦ] ταρτάρου, ἐν ᾳ῞δῃ Нвб адов ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР ЕтБАН адовий остар НГер