Исторически речник
адкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
адкъ, адкьадкаадкѹ, адковадкъ, адкьадкаадкомь, адкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
адцѣаде----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
адкъ м ЛИ Атик [Атин] — ерусалимски презвитер, по–късно цариградски патриарх [406—425 г.]. Пр. според гръцките извори на 8 януари и 11 октомври; също и в Събота Сиропустна [през IX—X в. на 11 октомвмри] мⷺца октоⷠ҇ а҃і҃. стхъ оць наⷲ҇ архппь црѣ града. нектара арсака. адка ссна А 122b 14 Изч А Гр ᾿Αττικός