Исторически речник
адамовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адамовъ, адамовьадамоваадамовѹадамовъ, адамовьадамоваадамовомь, адамовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адамовѣадамовъадамовадамовъ, адамовьадамовомъ, адамовомьадамовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адамовꙑадамовѣхъ, адамовѣхьадамоваадамовѹадамовомаадамово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адамоваадамовѹадамовоадамоваадамовомь, адамовомъадамовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адамоваадамовъ, адамовьадамовомъ, адамовомьадамоваадамовꙑадамовѣхъ, адамовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адамовѣадамовѹадамовомаадамоваадамовꙑ, адамовѫадамовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адамовѫ, адамовѹадамовоѭ, адамовоѫ, адамовоѧ, адамовоюадамовѣадамовꙑадамовъ, адамовьадамовамъ, адамовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адамовꙑадамовамадамовахъ, адамовахьадамовѣадамовѹадамовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адамовъ прил притеж от ЛИ Адамов, на Адам съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... стовъ. адамовъ. божеꙇ М Лк 3.38 З стꙑдꙙ сꙙ не тъьѭ отъ ного вдѣт сꙙ. нъ  самъ нагъ вдѣт сꙙ. помꙑшлꙗѧ адамовѫ нагость С 280.22 рѫка деснаꙗ адамова (рѫка) пркоснѫ сꙙ дрѣвѣ.  прѣстѫпьнмъ ѹсъхнѫ С 396.18 прободенъ же бꙑстъ  копьмъ вь ребра. ꙁа прѧтѫѭ отъ ребръ адамовъ женѫ С 482.15 Сце же проꙗвлнно ѡблен, пакꙑ ѿвѣщаше гл͠юще, адамовь поⷭ бꙑт ть, єгда ѿ раꙗ пще ꙁгнань бꙑⷭ ИМ 171r.18. М З С Гр τοῦ ᾿Αδάμ Нвб адамов ОА ВА РБЕ МлБТР ЕтМл АР Срв Адамов ФИ СтИл,РЛФИ