Исторически речник
адавовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
адавовъ, адавовьадавоваадавовѹадавовъ, адавовьадавоваадавовомь, адавовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
адавовѣадавовъадавовадавовъ, адавовьадавовомъ, адавовомьадавовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
адавовꙑадавовѣхъ, адавовѣхьадавоваадавовѹадавовомаадавово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
адавоваадавовѹадавовоадавоваадавовомь, адавовомъадавовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
адавоваадавовъ, адавовьадавовомъ, адавовомьадавоваадавовꙑадавовѣхъ, адавовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
адавовѣадавовѹадавовомаадавоваадавовꙑ, адавовѫадавовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
адавовѫ, адавовѹадавовоѭ, адавовоѫ, адавовоѧ, адавовоюадавовѣадавовꙑадавовъ, адавовьадавовамъ, адавовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
адавовꙑадавовамадавовахъ, адавовахьадавовѣадавовѹадавовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
адавовъ прил притеж от ЛИ Адавов, на Адав — бащата на Исай, който съпътствал персийските мъченици Йона, Варахисий, Занида и др. по времето на сасанидския владетел Шапур [Сапор] II [309—379 г.] съпса же памꙙть стꙑхъ. саꙗ нѣкꙿто менемь. сꙑнъ адавовъ. отъ ꙁемьѧ сꙑ арꙁанінъскꙑ С 271.21 Изч С Гр [τοῦ] ᾿Αδάβου