Исторически речник
агнѧ  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
агнѧагнѧтеагнѧтагнѧтемь, агнѧтемъагнѧтеагнѧта
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
агнѧтъ, агнѧтьагнѧтемъ, агнѧтемь, агнѧтомъ, агнѧтомьагнѧтꙑагнѧтехъ, агнѧтехьагнѧтѣагнѧтѹ
NnDu
агнѧтьма, агнѧтъма
агнѧ -ѧте ср Агне, агнец аꙁъ посꙑлаѭ вꙑ. ѣко агнѧ по срѣдѣ влькъ З Лк 10.3 ꙗкоже агнꙙ ꙁвѣр. тако ха боѹбц мъше. прведошꙙ на дворъ арꙿхереѡвъ С 471.27  конььнѣе ꙗко овꙙ на ꙁаколень прведенъ бꙑстъ.  ꙗкоже агнꙙ прѣдъ стргѫштїмъ го беꙁ гласа. не протвꙙ сꙙ. не прѣрѣкаѧ С 481.7  бѣ съ нмь въ пѹстꙑн ꙗкоже агнѧ неꙁлобво, стннꙑмь пастꙑремь пасомо ЙР 10.12. Изч З С Гр ἀρήν ἀμνός Нвб агне ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА ЕА ягне диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Агънски ФИ СтИл,РЛФИ