Исторически речник
агатоклꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
агатоклꙗ, агатоклаагатоклѩ, агатоклѧ, агатоклѫ, агатоклеагатокл, агатоклагатоклѭ, агатоклѫ, агатоклѧ, агатоклюагатоклеѭ, агатоклеѫ, агатоклеѧагатокл, агатокл
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
агатокл-----
NfOuNfGuNfDu
---
агатоклꙗ ж ЛИ Агатоклия — слугиня християнка, измъчвана от господарката си езичница; умр. мъченически в затвора. Пр. на 17 септември наѧтъкъ ндктѡнѹ.  памѧтъ ... стхъ м҃. женъ постънцъ ... ( стѣ) агатокл Е 20а 16 Изч Е Гр ᾿Αγαϑόκλεια