Исторически речник
авраамовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
авраамовъ, авраамовьавраамоваавраамовѹавраамовъ, авраамовьавраамоваавраамовомь, авраамовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
авраамовѣавраамовъавраамовавраамовъ, авраамовьавраамовомъ, авраамовомьавраамовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
авраамовꙑавраамовѣхъ, авраамовѣхьавраамоваавраамовѹавраамовомаавраамово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
авраамоваавраамовѹавраамовоавраамоваавраамовомь, авраамовомъавраамовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
авраамоваавраамовъ, авраамовьавраамовомъ, авраамовомьавраамоваавраамовꙑавраамовѣхъ, авраамовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
авраамовѣавраамовѹавраамовомаавраамоваавраамовꙑ, авраамовѫавраамовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
авраамовѫ, авраамовѹавраамовоѭ, авраамовоѫ, авраамовоѧ, авраамовоюавраамовѣавраамовꙑавраамовъ, авраамовьавраамовамъ, авраамовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
авраамовꙑавраамовамавраамовахъ, авраамовахьавраамовѣавраамовѹавраамовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
авраамовъ прил притеж от ЛИ Аврамов, на Аврам [Авраам] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇсаковъ. авраамовъ. тарань М Лк 3.34 З слѹжбѫ нашѫ сїѫ  прїм ѫ, ꙗкоже прїѫть ... Авраамова въсесъжеженїа ЛОглаш. 377.17. лоно авраамово κόλπος [τοῦ] ᾿Αβραάμ Лоно Авраамово — в християнството и юдаизма място в задгробния живот, отделено за праведниците; рай влко гі бже нашъ ... молмъ тѧ. прм дшѭ раба твоего сего.  поко  на лонѣ аврамовѣ. саковѣ. ꙇѣковл СЕ 57b 23 Изч М З СЕ Гр τοῦ ᾿Αβραάμ аврамовъ Нвб авраамов книж остар ОА ВА РБЕ Срв аврамов, Аврамов ФИ СтИл,РЛФИ Аврамово МИ ПК,Пр. в им