Исторически речник
авꙗн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
авꙗньавꙗнꙗ, авꙗнѣавꙗнюавꙗнавꙗнꙗ, авꙗнѣавꙗнемь, авꙗнемъ, авꙗнѥмъ, авꙗнѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
авꙗнавꙗне, авꙗнюавꙗнавꙗнавꙗнемъ, авꙗнемь, авꙗнѥмъ, авꙗнѥмьавꙗнѧ, авꙗнѩ, авꙗнѫ, авꙗне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
авꙗнавꙗнхъ, авꙗнхьавꙗнꙗ, авꙗнѣавꙗнюавꙗнема, авꙗнѥмаавꙗне, авꙗнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
авꙗнꙗ, авꙗнѣавꙗнюавꙗне, авꙗнѥавꙗнꙗ, авꙗнѣавꙗнемь, авꙗнемъ, авꙗнѥмъ, авꙗнѥмьавꙗн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
авꙗна, авꙗнꙗавꙗнавꙗнемъ, авꙗнемь, авꙗнѥмъ, авꙗнѥмьавꙗна, авꙗнꙗавꙗнавꙗнхъ, авꙗнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
авꙗнавꙗнюавꙗнема, авꙗнѥмаавꙗн, авꙗнꙗавꙗнѧ, авꙗнѩ, авꙗнѭ, авꙗне, авꙗнѥавꙗн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
авꙗнѭ, авꙗнѧ, авꙗнѩ, авꙗнюавꙗнеѭ, авꙗнеѫ, авꙗнѥѭ, авꙗнѥѫ, авꙗнею, авꙗнѥюавꙗнавꙗнѧ, авꙗнѩ, авꙗнѭ, авꙗне, авꙗнѥавꙗнавꙗнꙗмъ, авꙗнꙗмь, авꙗнѣмъ, авꙗнѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
авꙗнѧ, авꙗнѩ, авꙗнѭ, авꙗне, авꙗнѥавꙗнꙗм, авꙗнѣмавꙗнꙗхъ, авꙗнѣхьавꙗнавꙗнюавꙗнꙗма, авꙗнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
авꙗнь, авꙗн, авꙗне, авꙗнавꙗнꙗго, авꙗнꙗего, авꙗнꙗаго, авꙗнꙗго, авꙗнего, авꙗнега, авꙗнѣго, авꙗнѣего, авꙗнѣаго, авꙗнѣго, авꙗнѧго, авꙗнѧего, авꙗнѧаго, авꙗнѧго, авꙗнгоавꙗнюмѹ, авꙗнюемѹ, авꙗнюѹмѹ, авꙗнююмѹ, авꙗнюмѹ, авꙗнемѹ, авꙗнмѹавꙗнь, авꙗн, авꙗне, авꙗнавꙗнꙗго, авꙗнꙗего, авꙗнꙗаго, авꙗнꙗго, авꙗнего, авꙗнега, авꙗнѣго, авꙗнѣего, авꙗнѣаго, авꙗнѣго, авꙗнѧго, авꙗнѧего, авꙗнѧаго, авꙗнѧго, авꙗнгоавꙗнмь, авꙗнмь, авꙗнмъ, авꙗнмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
авꙗнмь, авꙗнмь, авꙗнмъ, авꙗнмъ, авꙗнемь, авꙗнемъ, авꙗнѣмь, авꙗнѣмъавꙗнь, авꙗн, авꙗне, авꙗнавꙗн, авꙗнавꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхьавꙗнмъ, авꙗнмъ, авꙗнмь, авꙗнмьавꙗнѧѧ, авꙗнѩѧ, авꙗнѧѩ, авꙗнꙗѧ, авꙗнѧꙗ, авꙗнꙗꙗ, авꙗнꙗа, авꙗнее, авꙗне, авꙗне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
авꙗнм, авꙗнмавꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхьавꙗнꙗꙗ, авꙗнѣꙗ, авꙗнꙗа, авꙗнѣа, авꙗнѣѣ, авꙗнѧѧавꙗнююавꙗнма, авꙗнмаавꙗне, авꙗнее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
авꙗнꙗго, авꙗнꙗего, авꙗнꙗаго, авꙗнꙗго, авꙗнего, авꙗнега, авꙗнѣго, авꙗнѣего, авꙗнѣаго, авꙗнѣго, авꙗнѧго, авꙗнѧего, авꙗнѧаго, авꙗнѧго, авꙗнгоавꙗнюмѹ, авꙗнюемѹ, авꙗнюѹмѹ, авꙗнююмѹ, авꙗнюмѹ, авꙗнемѹ, авꙗнмѹавꙗне, авꙗнееавꙗнꙗго, авꙗнꙗего, авꙗнꙗаго, авꙗнꙗго, авꙗнего, авꙗнега, авꙗнѣго, авꙗнѣего, авꙗнѣаго, авꙗнѣго, авꙗнѧго, авꙗнѧего, авꙗнѧаго, авꙗнѧго, авꙗнгоавꙗнмь, авꙗнмь, авꙗнмъ, авꙗнмъавꙗнмь, авꙗнмь, авꙗнмъ, авꙗнмъ, авꙗнемь, авꙗнемъ, авꙗнѣмь, авꙗнѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
авꙗне, авꙗнееавꙗнꙗꙗ, авꙗнꙗа, авꙗнꙗѧ, авꙗнѧѧ, авꙗнѣꙗ, авꙗнѣа, авꙗнѣѣавꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхьавꙗнмъ, авꙗнмъ, авꙗнмь, авꙗнмьавꙗнꙗꙗ, авꙗнꙗа, авꙗнꙗѧ, авꙗнѧѧ, авꙗнѣꙗ, авꙗнѣа, авꙗнѣѣавꙗнм, авꙗнм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
авꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхьавꙗнавꙗнююавꙗнма, авꙗнмаавꙗнꙗꙗ, авꙗнꙗа, авꙗнѣꙗ, авꙗнѣа, авꙗнѣѣ, авꙗнѧѧавꙗнѧѧ, авꙗнѩѧ, авꙗнее, авꙗнѥѥ, авꙗнеѥ, авꙗнꙗѧ, авꙗнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
авꙗн, авꙗнеавꙗнѭѭ, авꙗнеѭ, авꙗнѧѧ, авꙗнѩѧ, авꙗнююавꙗнеѭ, авꙗнеѫ, авꙗнѥѭ, авꙗнѥѫ, авꙗнѭѭ, авꙗнеѧ, авꙗнею, авꙗнѥѧ, авꙗнѥюавꙗн, авꙗнѣавꙗнѧѧ, авꙗнѩѩ, авꙗнѩѧ, авꙗнꙗѧ, авꙗнѭѭ, авꙗнее, авꙗнѥе, авꙗнѧавꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
авꙗнмъ, авꙗнмъ, авꙗнмь, авꙗнмьавꙗнѧѧ, авꙗнѩѩ, авꙗнѩѧ, авꙗнꙗѧ, авꙗнѭѭ, авꙗнее, авꙗнѥе, авꙗнѧавꙗнм, авꙗнмавꙗнхъ, авꙗнхъ, авꙗнхь, авꙗнхьавꙗнавꙗнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
авꙗнма, авꙗнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
авꙗн҄ь прил притеж от ЛИ Авиев, на Авия — началникът на осмото от 24–те отделения на свещениците по времето на старозаветния цар Давид [1 Пар 24.10] ꙇере еднъ менемъ ꙁахарѣ. отъ ефмѣрѩ авѣнѧ. ꙇ жена его тⷪ҇ъ дъштеръ арѡнь. ꙇ мѧ е елсаветъ. бѣашете же оба праведъна прѣдъ бмъ М Лк 1.5 Изч М З А Гр [τοῦ] ᾿Αβιά От евр ЛИ ’Abījāh, ’Alijāhu ’Яхве е мой баща’ аванъ