Исторически речник
авлнꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
авлнꙗ, авлнаавлнѩ, авлнѧ, авлнѫ, авлнеавлн, авлнавлнѭ, авлнѫ, авлнѧ, авлнюавлнеѭ, авлнеѫ, авлнеѧавлн, авлн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
авлн-----
NfOuNfGuNfDu
---
авлнꙗ ж МИ Авилиния — област в Сирия и римска тетрархия на източните склонове на Антиливан [Джебел аш–Шарки], наречена така по името на гр. Авила, епископия в първите векове на християнството въ пѧтое на десѧте лѣто. владꙑъства. тверѣ к҄есарѣ ... і лѵсаню етврътовластъствѹѭштѹ. авлнеѭ М Лк 3.1 Изч М З А СК Б Гр ᾿Αβιληνή