Исторически речник
аватарь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
аватарь, аватаръаватарꙗ, аватарѣ, аватарааватарю, аватарѹаватарь, аватаръаватарꙗ, аватарѣ, аватарааватаремь, аватаремъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
аватараватарю----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
аватарь -ꙗ м ЛИ Авиатар — първосвещеник по времето на Давид, син на Ахимелех како вънде въ храмъ бж. пр аватар архере. ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложенѣ сънѣстъ М Мк 2.26 Изч М З А СК Гр ᾿Αβιαϑάρ От евр ’Ebegātār ’славен, знаменит’ автарь ѣвфарь