Исторически речник
авеселѹмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
авеселѹмъ, авеселѹмьавеселѹмаавеселѹмѹ, авеселѹмовавеселѹмъ, авеселѹмьавеселѹмаавеселѹмомь, авеселѹмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
авеселѹмѣавеселѹме----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
авеселѹмъ м ЛИ Авесалом — третият син на цар Давид от Мааха; цар на Хеврон. След повдигнатото от него въстание срещу Давид убит от Иоав [2 Цар 3.3; 18.14] псалмъ дадовъ егда бѣгаше отъ ліцавеселѹма сна своего СП 3.1 Изч СП Гр ᾿Αβεσσαλώμ От евр ᾿ Abîšālom ’баща на мира’