Речник на Патриарх Евтимий
жтодавьць  
жтодавьць м (1) Този, който дава, раздава зърно, жито. Сице оубѡ вторыи іѡсифь житодавецъ своиⷨ оуеникѡⷨ покаꙁа се ИМ 163r.31