Речник на Патриарх Евтимий
глѹмъ  
глѹмъ м (1) Шега, подигравка. ть бо тебѣ ѡт бога дарова сѧ на славословїе божїе и хвалѫ, ты же того на празнѡсловїа обратиль еси и на глоумы и на скврънааслѡвеса. Филот 88.22