Речник на Патриарх Евтимий
артаванъ  
артаванъ м ЛИ (1) Артаван, стратилат от Филомелион. Съ нимиже ѧть быст(ь) и нѣкый стратилатъ, именемь Артаванъ. ѡт града Фїломилїа. Филот 93.17 Въ памѧт же Артаванъ пришед свѧтыѫ Фїлоѳеѫ, начѧт сказовати имь о прѣславныих чюдесех блаженныѫ сеѫ Филот 93.24