Речник на Патриарх Евтимий
антоне  
антоне -ꙗ м ЛИ (3) Антоний Велики, основателят на отшелничеството, живял през ІІІ-ІV в. По съвѣтоу же великааго Антѡнїа Нїтрїйскѫѧ постигѡшѧ гѡрѫ Филот 83.31 егоже доушѫ видѣ аг͠гелы на небо носимѫ великый Антѡнїе Филот 84.17 прѣподобных богоносных ѡтьцъ наших: Антѡнїа, Еѵѳѵмїа... ЛЙЗ 287.5