Старобългарски речник
ѹкрꙑт
ѹкрꙑт -ѹкрꙑѭ -ѹкрꙑш св Укрия, скрия марꙗ же ꙿто сътворт не ѹмѣаше. многꙑ рꙁꙑ на ѫтробѣ полагаѭшт. їѡсфа гонеꙁнѫт хотѣаше. нъ не можаше града ѹкрꙑт връхѹ горꙑ стоѧшта С 240.2 Остана скрит от нещо. ꙁаѹтра. гда топлꙑ ꙁарꙙ божьства прострѣ.  омрьтвѣвъшꙙ дꙗволомъ дѹшꙙ растоп. нѣстъ же ѹкрꙑтъ топлотꙑ го. стѹденꙑмъ бо грѣхомъ дꙗволъ ловѣьска срьдьца ѹмрꙿтв С 348.27 Изч С Гр κρύπτω ἀποκρύπτομαι Нвб укрия [се], укривам [се] ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА