Старобългарски речник
объходт 
объходт -объхождѫ -объходш несв Обхождам, обикалям, ходя наоколо, преброждам ꙇ дв сѧ ꙁа невѣръство хъ. ꙇ объхождаше градъцѧ ѹѧ М Мк 6.6 З  объхождааше пѹстꙑнѫ. събранꙗ рад саморастѫштхъ мелагр С 289.9—10 ꙗкоже прнѹжденомъ бꙑт родтел҄емъ отроковцꙙ. объходт  скат вьсьжде ловѣка бжꙗ. не оставꙙште н манастꙑра н мѣста пѹста С 519.21 огнь въꙁгорѣ сꙙ въ ѫтробѣ го.  обьхождааше вьсѫдꙋ по божю же попѹштеню. накаꙁаѭштѹѹмѹ прсно С 191.13 Образно. а любꙑ не вѣстъ жъдат врѣмене ꙁовѫшта.  ѹмомъ бꙑстромъ объхождѫ ванѭ.  рѫкама плештꙙ лкѹѭ С 332.22—23 Скитам; обикалям, дебна. еднъ плает сѧ дѣволъ ... ѡбьходтъ наꙁраѩ твое слово. ꙇ двжене. ꙇ вьꙁьрѣне. естъ бо дръꙁъ.  бесрама СЕ 88а 11—12 обьходтъ бо ꙗко львъ ревꙑ. щѧ кого пожьретъ по кънгамъ. сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ Х IIВа 15 мъноꙁ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ Х IIАб 15 Преминавам, пребродвам. род сꙙ хс пльтѭ ...  сьпрѣбꙑваатъ съ лкꙑ акꙑ ловѣкъ вꙙште трї десꙙтъ лѣтъ. обьходꙙ градꙑ  вьс. благодарьствꙙ вьсꙙ ѹтомьнꙑѧ дꙗволомь С 11.8—9 Изч М З СЕ С Х Гр περιάγω περιέρχομαι διέρχομαι πάρειμι [ἰέναι] обьходт ѡбьходт Нвб обхождам несв обходя св ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА