Старобългарски речник
обдьлвъ 
обдьлвъ -ꙑ прил 1. Който нанася обиди, несправедлив, лош непъщѹем(ъ) о васⷭ҇ въꙁлюбен. люъша прдръжѧще сѧ спсенѣ. аще  тако гл(ем)ъ (не об)длвъ бо бъ Е 10б 6—7  областѭ велкоѭ. жвѫштхъ въ гробѣхъ. ѧже ѹмѫ обдьлвꙑ  непобѣдмꙑ мѫтель. ѹмѫенꙑ  отъ бога С 460.7—8 2. Като същ. обдьлв м мн [οἱ] ἄδικοι Злите, лошите хора ꙗко да бѫдете снове оцю вашемѹ. нбснѹмѹ. ꙗко слъньце свое сꙗетъ. на ꙁлаго.  на добраго.  дъждтъ на правьдьнꙑѧ.  обдьлвꙑѧ СК Мт 5.45 ꙇ нікътоже васъ да не слꙑшітъ тъштім словесꙑ. не любодѣі бо ні клеветьніці. нꙇ обідьлів цсрствіе бжіе наслѣдъствѹѭтъ К 2а 37 Изч СК Е К С Гр ἄδικος πικρός обдл҄въ обідьл҄івъ Нвб Срв обиден, обидчив ОА ВА АР