Речник на Патриарх Евтимий
жводавьць  
жводавьць м (2) Този, който дава живот (за животворящия кръст). тои повелѣвающа въ ієрⷭлмь поити, и иже ѿ іоудеи ꙁависти ради съкръвеныи живоносныи гробь и с͠тѣишаа мѣста съживодавцемь крⷭтѡмь прилежно иꙁыскати Конст 433v.5 Слоухоу же ѻ семь по въсоудоу пронесꙿшоу се, мнѡжьства мнѡга нарѡды събраше се на видѣнїе живодавца крⷭта Конст 434r.2