Речник на Патриарх Евтимий
гънат  
гънат -женѫ -женеш (1) ) За добитък – гоня, подкарвам. пастыремъ ꙋбѡ въ слѣⷣженѫщемъ и тиѧ ꙋставити невъꙁмогшемъ , прихѡдѧⷮ и ти , идеже ѡвцѧ сташѫ и ст͠гѡвидѣвше , ꙋдивишѫ сѧ ЙР 13.21. 13.21.