Речник на Патриарх Евтимий
грѫбѣ  
грѫбѣ нареч (1) ) Грубовато, недодялано. Ꙗже бѡ иже прѣжⷣе наⷭ ѻ немъ не хытрѣ нѣкако и грѫбѣ съписашѫ , сїа мы по лѣпотѣ ꙗкоже клюимо естъꙋсръдно съповѣдати потъщахѡм сѧ ЙР 7.9