Речник на Патриарх Евтимий
гость  
гость - м (1) Гост. Не прилѣплꙗй се тѣмь, иже ꙗко госта те прїеше. да не въ скорѣ те ѡтпоустеть, ничтоже имѣти на поути давше ти Кипр 236.29.