Речник на Патриарх Евтимий
голадъ  
голадъ м ЛИ (2) Голиат – филистимец великан, победен от пастира Давид в единоборство [1 Цар 17]. Сице ꙋбѡ тѡи въ женскѡмъ естъствѣ мѫжьскыи стѧжавши раꙁꙋмъ, вьсѧ вражїѧ ꙗкоже нѣкотѡрѫѫ паѫинѫраꙁарѣаше къꙁни, и ꙗкоⷤ дв͠дъ, на къждѡ д͠нь мыслънагѡ ниꙁлагааше гѡлїаѳа Петк 77 r .30. въꙁбънѫвь ꙋбѡ ѿ съна и расмотривь силѫ видѣнїа, распали сѧ ꙗкоⷤ єлень къ истѡникѡмъ вѡдныимъ.въѡрѫжи сѧ на мыслънагѡ гѡлїаѳа ꙗкоже д͠дъ. прїѧⷮ по древнеи повѣсти каменитри, вѣрѫ г͠лѧ и надеждѫ и любѡвь ЙР 8.21