Речник на Патриарх Евтимий
гнлъ  
гнлъ -ꙑ прил (1) Гнил, развален. Прен. лош, погрешен, порочен. Сих оубо спасъ и сѡль и свѣть именова, ꙗко въсе смрадное и гнилое страстное мѫдрованїе осолѣваѫщѫ и къ съвръшеномоуздравїꙋ приводѧщѫ ЙП 182.21