Речник на Патриарх Евтимий
гедеоновъ  
гедеоновъ прил притеж. от ЛИ (1) ) Гедеонов, на Гедеон – съдията, който повежда Израил към победа над мадиамците.  гедеоново роуно Гедеоново руно като название на Богородица от Богородичния акатист и символ на силата й над противниците на християнството. Ты єси запечатлѣннаа кнїга, врътоградъ заключенный, Гедеѡново роуно, камень несѣкомый, дверъ затворенаа Мих 171.21