Речник на Патриарх Евтимий
лшьдꙑ  
лшьдꙑ нареч (2) Колкото пъти, колчем; колко често. Елижди бо аще ꙗсте хлѣбьсъ и чашѫ сїѫ пїете, моѫ съмр(ь)ть възвѣщаете, мое въскр(ѣ)сенїе исповѣдаете. ЛОглаш 381.25 Сїе творите вꙿ мое воспоминанїе; елижды бо аще ꙗсте хлѣб сей и чашꙋ сїю пїете, мою смерть возвѣщаете, мое воскресенїе ивознесенїе исповѣдꙋете Яков 323.3