Речник на Патриарх Евтимий
лкъ  
лкъ местоим съюз (25) 1.. 1. Въвежда подчинени определителни изречения: какъвто. вѣ(стъ бѡ) вѣстъ твое прпⷣбїе єликы бꙋрѧ мира и (мѧтежеи) облаци (црⷭкаа) ѻбꙋреватиѻбыкѡшѫ срⷣца ЙР 19.9 Да съмѡтрѧть ѡкааннїи, ѡт кѫдꙋ съставлена бышѧ небеснаа и земнаа, елика повъздꙋхоу и елика въ вѡдах, паче же ꙗже пръвѣе сих, небо и землѧ и въздꙋх иестъство вѡдам Филот 91.2 (2) 2.. 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за количество: колкото. Сепрⷣлѣжить тѣло мое тебѣ •моуи. строужи. пали. на сънѣдь прѣдажⷣь ѕвѣремь. ипоⷣбнаа симь єлика аще хощеши твори Нед 606r.21 вѣроуѫ бѡ, ꙗко, елика просиши оубо, даст(ь) тебѣ богъ Филот 88.18 Елика оубо соуть и ꙗкова прѣнебесныих соущьствь оукрашенїа, и како ꙗже о нихь свещенноначелїа сътвараютсе, єдиномоу извѣстно тѣхь вѣдѣти I Никод 207.13 Същата употреба и в ИМ 165v.11 173r.5 173r.6 Нед 605v.6 606r.31 610r.12 ЙП 186.31 187.11 190.11 (2) 196.21 202.3 I Никод 207.21 207.23 210.32 Кипр 232.6 Антим 241.33. лка сила Според силите, според възможностите. и єлика ти сила бл͠гоъстиво проваждаи житїе, и тѣхꙿжⷣе вѣньць и поьстеи с͠тльскыхь несоуменно въспрїимеши Конст 436r.8 Егда хѡщеть їерей бож(ь)стъвнѫѧ съвръшати слоужбѫ, дльжень ест(ь) пръвѣе мирень быти съ всѣми ине имѣти ничто ни на когоже и ср(ъ)дце, елика сила, очищати ѡт скврънныхпомышленїй ЛЙЗ 283.5