Речник на Патриарх Евтимий
дьнодꙑхати  
дьнодꙑхати -дьнодꙑшѫ -дьнодꙑшеш (1) ) Всички дишат като един. въса бѡвоинстьвнаамнѡжьства. єдинодышоуще съ кѡнстантінѡⷨ бѣше Конст 424v.39