Речник на Патриарх Евтимий
дннѫщь  
дннѫщь нареч (1) Веднъж, един път. Слава въ вышних, дващи, и: Господи, оустнѣ ми ѡтвръзеши, единѫщь ЛЙЗ 289.6