Речник на Патриарх Евтимий
евтѵх  
евтѵх -ꙗ м ЛИ (1) Евтихий (378 – ок. 454) – създател на евтихианската ерес и привърженик на монофизитството. проклинати же въсе єретикы . арїа г͠лю иевнѻмїа • савелїа же и македонїа . аполинарїа и ѻригена, и съписанїа ихь •Ѳеѡⷣра мопсꙋєстїискаго и несторїа оуеника єго . дїоскора и севира, и єѵтіхїа ипоⷣбные имь ИМ 164 r .16.